Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

Traffic Information (in Czech only)

D1, mezi km 2 a 0, ve směru Praha: Dopravní situace

tvorba kolon vozidel zdržení ,

P+R Holešovice: Parkování

plně obsazeno ,

P+R Zličín II: Parkování

plně obsazeno ,

D1, mezi km 326.1 a 326, ve směru Praha: Nebezpečné překážky

Pozor! Překážka na vozovce neprůjezdný levý jízdní pruh , rozsypané trubky v LJP

silnice I/35, v katastru obce Lažany, okr. Liberec - v katastru obce Ohrazenice, okr. Semily: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen , Údržba středního dělícího pásu.

v ulici Jugoslávská v obci Brno , délka 55m; v křižovatce s ul. Jugoslávskou: Nebezpečné překážky

překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části ; Od 25.7.2017 06:25 do 08:30; v ulici Jugoslávská v obci Brno , délka 55m; v křižovatce s ul. Jugoslávskou; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; Díra ve vozovce, velká, na nově opravené silnici.

D10, mezi km 70.7 a 68.5, ve směru Praha: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen , ruční úklid komunálního odpadu.

silnice I/14, Liberec-Vratislavice nad Nisou - silnice III/29024 (ulice Lučanská), okr. Liberec, Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh uzavřen , čištění dešťových vpustí, ruční úklid

D0, mezi km 15.7 a 13.5, ve směru D1: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby pravý jízdní pruh uzavřen , , sekání trávy a údržba travních porostů, zdroj: ŘSD

D11, mezi km 5.5 a 0.1, ve směru Praha: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená , sekání trávy a údržba travních porostů, zdroj: ŘSD

D11, mezi km 5.5 a 0.1, ve směru Praha: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby zpevněná krajnice (odstavný pruh) uzavřená , sekání trávy a údržba travních porostů, zdroj: ŘSD

ulice Dr. Foustky, Kladno, okr. Kladno: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , Stavba přehodu pro chodce

ulice Ke Koupališti, Pardubice II, Pardubice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , Úplná uzavírka, od čp. 50 po čp. 62; Objížďka - bez rozlišení: V obci Pardubice II(okres Pardubice) ulice: Ke Koupališti, Kunětická, silnice: místní komunikace, Vydal: ÚMO Pardubice II - Polabiny

silnice III/39523, Medlov, okr. Brno-venkov: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla práce na silnici , Úplná uzavírka silnice III/39523 v obci Medlov pro nákladní vozidla, pro ostatní vozidla kyvadlový provoz řízen SSZ; Objížďka - Pro nákladní vozidla: silnice III/39521 - silnice III/39523, Medlov, okr. Brno-venkov, přes: Smolín, silnice III/42510 (Hrušovany u Brna), Vydal: Městský úřad Židlochovice

místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Benešovo nábřeží a Havlíčkovo nábřeží, Zlín, okr. Zlín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , oprava mostu, objížďka MK Benešovo nábřeží,sil. II/490 ul. Sokolská, MK Fügnerovo nábřeží, Havlíčkovo nábřeží, ul. Podvesná XVII, Vydal: Magistrát města Zlína

ulice Líšeňská, Brno-Židenice, Brno: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , uzavírka místní komunikace v úseku mezi dvěma vjezdy k objketu o. č. 35 společnosti FCC Česká republika, s. r.o.- provozovna Brno; Objížďka - bez rozlišení: Objížďka je vedena obousměrně po komunikacích Líšeňská -Křtinská-Novolíšeňská a Trnkova , Vydal: ÚMČ Brno Židenice

ulice Podsedky, mezi křižovatkami ulic Chlumská a Rolínkova, Bořitov, okr. Blansko: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , rekonstrukce plynovodu. Objízdná trasa vedena po MK: ul.Rolínkova, ul. Pod Kostelem, ul. Chlumská a nám. U Václava.

místní komunikace, Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , oprava povrchu vozovky. Objízdná trasa vedena po sil. II/150.

silnice III/26015, Ploskovice, část obce Vinné, okr. Litoměřice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , rekonstrukce mostku.

místní komunikace, Dobřínsko - Dolní Dubňany, okr. Znojmo, : Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , úplná uzavírka místní komunikace Jamolice - Dobřínsko, a Jamolice - Dolní Dubňany, průjezdnost pouze pro IZS, BUS, dopravní obsluhu. Objízdná trasa vede přes obce Moravský Krumlov, Polánka, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Dukovany, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov

silnice III/13029, Senožaty, okr. Pelhřimov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , úplná uzavírka silnice III/13029 v km 0,000 – 0,505 v obci Senožaty.; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/112 (Košetice), Chýstovice, silnice III/11231 (Martinice u Onšova), Vydal: Městský úřad Humpolec

silnice II/152, Jamolice, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Úplná uzavírka silnice II/152 v km cca 93,223 - 93,973 v k.ú. Jamolice, průjezdnost před obec Jamolice není možná. Objízdná trasa vede před obce Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Dukovany; Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa pro veškerou dopravu mimo linkovou osobní dopravu a IZS je vedena obousměrně přes obec Polánka, město Moravský Krumlov, obce Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany a Dukovany. Mezi obcemi Jamolice a Dobřínsko a Jamolice - Dolní Dubňany je vedena doprava pouze pro BUS, vozidla IZS a vozidla dopravní obsluhy, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov

ulice Sportovní, Loket, část obce Sokolovské Předměstí, okr. Sokolov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy č. 33c (živice), na pozemku parc. č. 882/10, u objektů č.p. 553, 554 a 555 (bytové domy), ulice Sportovní, k.ú. a obec Loket, okres Sokolov. Objekty budou přístupné pro pěší po stávajícím chodníku., Vydal: Městský úřad Loket

silnice III/03520 (ulice Javornická), část obce Javorník, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , Rekonstrukce silnice III/03520, Rekonstrukce bude probíhat po třech úsecích, doprava k nemovitostem bude po dobu provádění prací zajištěna. , Vydal: Magistrát města Liberec

silnice III/39212, Kralice nad Oslavou - Březník, okr. Třebíč: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno pro těžká nákladní vozidla , silnice uzavřena pro NA nad 3,5 t, změna dopravního značení souvisí s úplnou uzavírkou silnice II/392 v Kralicích nad Oslavou.

ulice Metelkova, v katastru obce Liberec, okr. Liberec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , oprava ulice Metelkova po inženýrských sítích; Objížďka - bez rozlišení: ulice: Barvířská, Františkovská, Jungmannova, Lucemburská, Na Ladech, Orlí, Proboštská, Resslova, Široká, U Lomu, silnice: místní komunikace, Vydal: Magistrát města Liberec

silnice I/35, rampa, Mohelnice, okr. Šumperk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , realizace akce "D35 hranice okresu Šumperk-Mohelnice". Objízdná trasa vyznačena přes výjezdovou rampu I/44.

ulice Tichého, Brno-Žabovřesky: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , z důvodu provádění vrtných prací geologického průzkumu. Objízdné trasy pro motorová vozidla budou využity v rámci uzavírky ulice Zeleného, Brno., Vydal: ÚMČ Brno Žabovřesky

silnice II/397, Hostěradice, okr. Znojmo: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , úplná uzavírka silnice II/397 (úprava objízdných tras); Objížďka - obousměrná, Objížďka pro opravu objízdné trasy: přes: silnice II/400, silnice I/53, , Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov

ulice Karafiátová, mezi křižovatkami ulic Chrpová a Pampelišková, Praha 10: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na plynovém potrubí ,

silnice II/152, v katastru obce Staré Hobzí, okr. Jindřichův Hradec: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , úplná uzavírka silnice II/152 z důvodu opravy mostu ev. č. 152-007 v k. ú. Staré Hobzí, silnice II/152 v k.ú. Staré Hobzí v úseku od napojení účelové komunikace ke mlýnu cca 250 m ve směru Slavonice; Objížďka - obousměrná: přes Slavonice, Rancířov, Jemnice; Objížďka - pro autobusovou dopravu, objízdná trasa BUS: přes Slavonice, Chválkovice, Pálovice, Vydal: Městský úřad Dačice

silnice I/35, sjízdná rampa, Mohelnice, okr. Šumperk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , realizace akce "D35 hranice okresu Šumperk-Mohelnice". Objízdná trasa vyznačena přes výjezdovou rampu I/44.

silnice II/270, v katastru obce Dubá, část obce Nový Berštejn, okr. Česká Lípa: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , uzavírka provozu (úplná) na sil. II/270 v km 0,000 - 0,500 a v okolí ČS (frézování a pokládka) vše v obci Dubá části obce Nový Berštejn za účelem provádění prací a zřízení manipulačního prostoru při akci „Obchvat města Dubá“; Objížďka - pro veškerou dopravu: po sil. č. I/9, dále po sil. č. II/260 na nový obchvat sil. č. I/9 zpět na sil. č. II/270 , Vydal: Městský úřad Česká Lípa

místní komunikace, Dubá, část obce Nový Berštejn, okr. Česká Lípa: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , uzavírka provozu (úplná) na sil. II/270 v km 0,000 - 0,500 a v okolí ČS (frézování a pokládka) vše v obci Dubá části obce Nový Berštejn za účelem provádění prací a zřízení manipulačního prostoru při akci „Obchvat města Dubá“; Objížďka - pro veškerou dopravu: po sil. č. I/9, dále po sil. č. II/260 na nový obchvat sil. č. I/9 zpět na sil. č. II/270 , Vydal: Městský úřad Česká Lípa

silnice III/0395, v katastru obce Cejle, část obce Kostelecký Dvůr, okr. Jihlava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P 6225; Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz bude vedena takto: z křiž. sil. II/406 se sil. III/0395 v Kostelci u Jihlavy: po sil. II/406 směr Jihlava na křiž se sil. II/602 – VLEVO na OK, po sil. II/602 na křiž se sil. III/1944 obec Dvorce, Cejle – VLEVO na sil. III/0395 – křiž. se sil. III/0396 a zpět, Vydal: Magistrát města Jihlavy

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.