Car hire Czechocar - rent a car online!

Drive with us!

An easy-to-use reservation system with on-line rental price calculation and the possibility to order all supplementary services.

We will be glad to give you complete information about our rental offer, including the actual reservation of the desired car. Call FREE 800 321 321!

Get an immediate overview of the rental prices of our cars.

Current sales campaign!

  • Drive Alliance Partner
  • Premium RB Club

Exchange rates

Traffic Information (in Czech only)

v ulici Českobrodská v obci Praha; u BČ MOLL, blokuje provoz: Nehody

nehoda nákladního vozidla ; Od 19.8.2017 09:35 do 13:00; v ulici Českobrodská v obci Praha; u BČ MOLL, blokuje provoz; nehoda nákladního vozidla; havárie kamionu, bez zranění - leží na boku.

D7 EXIT 9 (Bouchalka), směr Chomutov: Omezení na výjezdových komunikacích

výjezd z dálnice uzavřen práce na silnici , provádění stavby „Rekonstrukce mostu č. ev. 00719-1-Bouchalka“, přípravné práce na změnu z ETAPY 6 na ETAPU 7. Objízdná trasa ve směru Stehelčeves, Libochovičky a Zájezd je vedena z MÚK Buštěhrad ( EXIT 7 ), po silnicích přes obce Buštěhrad, Stehelčeves, Dřetovice.

D5 - 0.9km na trase Rozvadov - Praha; před sjezdem z D/5 na D/0 - aktuálně kolony cca na 1 km směrem do Prahy: Dopravní situace

dopravní problém tvorba kolon vozidel očekávejte silný provoz; Od 19.8.2017 09:20 do 11:30; D5 - 0.9km na trase Rozvadov - Praha; před sjezdem z D/5 na D/0 - aktuálně kolony cca na 1 km směrem do Prahy; dopravní problém; tvorba kolon vozidel; očekávejte silný provoz; v důsledku omezení na D/0

D5 - 0.9km na trase Rozvadov - Praha; před sjezdem z D/5 na D/0 - aktuálně kolony cca na 1 km směrem do Prahy: Dopravní situace

dopravní problém tvorba kolon vozidel očekávejte silný provoz; Od 19.8.2017 09:20 do 11:30; D5 - 0.9km na trase Rozvadov - Praha; před sjezdem z D/5 na D/0 - aktuálně kolony cca na 1 km směrem do Prahy; dopravní problém; tvorba kolon vozidel; očekávejte silný provoz; v důsledku omezení na D/0

ulice Českobrodská u BČ MOL mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy, Praha-Běchovice, Praha: Nehody

nehoda nákladního vozidla uzavřeno , převrácený přívěs nákladního vozidla přes celou šíři vozovky, neprůjezdné oba směry !!!

D1, mezi km 341 a 321, ve směru Praha: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby práce na zpevněné krajnici , metení

na silnici v obci Vlkov okres Tábor: Nebezpečné překážky

Pozor! Padlý strom uzavřeno, odklízecí práce ; Od 19.8.2017 09:10 do 10:10; na silnici v obci Vlkov okres Tábor; Pozor! Padlý strom; uzavřeno, odklízecí práce

na silnici 1977 u obce Bělá nad Radbuzou okres Domažlice: Nebezpečné překážky

Pozor! Padlý strom ; Od 19.8.2017 09:05 do 10:15; na silnici 1977 u obce Bělá nad Radbuzou okres Domažlice; Pozor! 2 padlé stromy; HZS na místo.

na silnici 159 u obce Dráchov okres Tábor , délka 115m: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdné, padlý strom ; Od 19.8.2017 08:55 do 11:55; na silnici 159 u obce Dráchov okres Tábor , délka 115m; neprůjezdné, padlý strom

na silnici 13521 u obce Dírná okres Tábor: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdné, padlý strom ; Od 19.8.2017 08:50 do 11:50; na silnici 13521 u obce Dírná okres Tábor; neprůjezdné, padlý strom

na silnici 37937 u obce Blansko , délka 750m: Nebezpečné situace

Pozor! Zvířata na vozovce překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části ; Od 19.8.2017 08:45 do 10:50; na silnici 37937 u obce Blansko , délka 750m; Pozor! Zvířata na vozovce; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; pobíhající pštros.

na silnici 2285 u obce Řeřichy okres Rakovník: Nebezpečné překážky

Pozor! Předmět na vozovce ; Od 19.8.2017 08:45 do 09:50; na silnici 2285 u obce Řeřichy okres Rakovník; Pozor! Předmět na vozovce; strom přes komunikaci

D1, mezi km 104.6 a 101.2, ve směru Praha: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen , , údržba a opravy vozovek CB, zdroj: ŘSD

ulice Krupská, Na polníku, v oci Praha 10, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na inženýrských sítích , z důvodu provádění opravy horkovodu (dle odsouhlasených situací): 1) úplná uzavírka ulice Krupská od křižovatky s ulicí Dubečská k úrovni východní hrany objektu č. 1978/28 v termínu od 27.7.2017 (7:00) do 16.9.2017 (19:00), 2) úplná uzavírka bezejmenné účelové komunikace č. NN4813 na konci slepého úseku v úrovni stožáru VO č. 016517 v termínu od 2.8.2017 (7:00) do 16.9.2017 (19:00). Dopravní obslužnost neuzavřených úseků bude umožněna. V uzavřených úsecích nebude dopravní obsluha po dobu stavebních prací možná s výjimkou příjezdu vozidel IZS. Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické.; Objížďka - bez rozlišení, Objížďka 1: ulice Dubečská - ulice Kolovratská, Praha 10, Praha, Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické.; Objížďka - bez rozlišení, Objížďka 2: ulice Průběžná - ulice Ke Strašnické, Praha 10, Praha, Objížďka za uzavřenou ulici Krupská bude vedena ulicemi Dubečská a Kolovratská, resp. ulicemi Průběžná a Ke Strašnické., Vydal: ÚMČ Praha 10

ulice Ke sv. Izidoru - Malebná - Medkova, v obci Praha 11, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , obnova kabelů kVN a kNN. ; Objížďka - bez rozlišení: 7. května, Bartůňkova, Ke sv. Izidoru, Lažanského, Malebná, Medkova, Na sádce, Saudkova, Skřivanova, Starochodovská, Švabinského, Švandrlíkovo náměstí, Türkova, U kolonie, V parku, Zakouřilova, silnice: místní komunikace, D1, staničení neznámé, ve směru Praha, D1, staničení neznámé, ve směru Bohumín – PL, Vydal: ÚMČ Praha 11

ulice Zenklova, nájezd na ul. V Holešovičkách směr centrum, Praha 8, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici , realizace souvislé údržby komunikace, objížďka po trase: Zenklova, Bulovka, Povltavská

ulice K poště od ul. K Říčanům po křiž. s ul. Přátelství, v obci Praha Uhříněves, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , uzavřeno; v souvislosti s opravou ul. Přátelství.

na silnici 1572 u obce Omlenice okres Český Krumlov: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdné, spadlé dráty vysokého napětí padlý strom ; Od 19.8.2017 08:30 do 11:30; na silnici 1572 u obce Omlenice okres Český Krumlov; neprůjezdné, spadlé dráty vysokého napětí; 4 padlé stromy

D1, km 0 a 6, ve směru Bohumín – PL: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh) , sečení krajnice

D1, km 0 a 6, ve směru Bohumín – PL: Nebezpečná vozidla

pomalu jedoucí vozidlo údržby neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh) , sečení krajnice

D0, mezi km 23 a 21.3, ve směru D1: Dopravní situace

tvorba kolon vozidel dopravní zácpa ,

D0, mezi km 16 a 23, ve směru Ruzyně - D7: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen , , prohlídky a měření, zdroj: ŘSD

na silnici 11243 u obce Pelhřimov: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdné, padlý strom probíhají odklízecí práce ; Od 19.8.2017 07:05 do 11:05; na silnici 11243 u obce Pelhřimov; neprůjezdné, 3 padlé stromy; probíhají odklízecí práce; HZS jede na místo.

v ulici Slavkovská v obci Bučovice okres Vyškov: Nehody

nehoda nákladního vozidla havarované vozidlo ; Od 19.8.2017 06:50 do 09:55; v ulici Slavkovská v obci Bučovice okres Vyškov; nehoda nákladního vozidla; 2 havarovaná vozidla; NA x DOD bez zranění.

D8, mezi km 92 a 87, ve směru Praha: Nebezpečné překážky

pomalu jedoucí vozidlo údržby levý jízdní pruh uzavřen , , údržba a opravy vozovek AB, zdroj: ŘSD

ulice 17. listopadu, mezi křižovatkami Na rejdišti - nám. Jana Plalacha, Praha: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, mimořádná událost , natáčení filmu Jan Palach, objízdná trasa: Čechův most, nábř. E. Beneše, Klárov, Mánesův most

na silnici 492 u obce Horní Lhota okres Zlín; ve směru na Luhačovice před horizontem: Nebezpečné překážky

Pozor! Překážka na vozovce nebezpečí neosvětleného vozidla na vozovce ledovka, kyvadlová doprava jedním jízdním pruhem; Od 18.8.2017 21:05 do 19.8.2017 10:00; na silnici 492 u obce Horní Lhota okres Zlín; ve směru na Luhačovice před horizontem; Pozor! Překážka na vozovce; nebezpečí neosvětleného vozidla na vozovce; ledovka, kyvadlová doprava jedním jízdním pruhem; porouchaný kamion,

silnice II/449, v katastru obce Čelechovice na Hané, část obce Studenec - v katastru obce Slatinky, okr. Prostějov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , úplná uzavírka silnice II/449 v úseku od křižovatky se silnicí III/44928 u Čelechovic na Hané - Studence po začátek obce Lípy z důvodu provádění prací na opravě silnice.; Objížďka - pro vozidla do 7,5 t , do 12 t: přes: silnice III/44928 (Olšany u Prostějova), Popis pro jízdu ze Slatinic do Smržic. Vozidla do 12 t jedoucí po silnici II/449 směr Smržice odbočí v křižovatce s III/44925 před obcí Lípy vlevo a po III/44925 dojedou do Olšan u Prostějova, zde v křižovatce s III/44928 odbočí vpravo a po III/44928 dojedou na křižovatku s II/449 kde naváží na původní trasu. Objízdná trasa je obousměrná ; Objížďka - pro vozidla nad 12 t: přes: místní komunikace (Lutín), silnice III/4353 (Dubany), Popis pro jízdu ze Slatinic do Smržic. Vozidla nad 12 t jedoucí po silnici II/449 směr Smržice odbočí v křižovatce s II/570 v obci Slatinice vlevo a po II/570 dojedou do Lutína, zde v křižovatce vpravo na III/57011 a po této do Olšan u Prostějova, zde v křižovatce vpravo a po III/44928 na křižovatku s III/5707, zde vlevo a po III/5707 přes Hablov do Duban, zde v křižovatce vpravo a po III/4353 do Smržic, kde opět naváží na II/449. Objízdná trasa je obousměrná. , Vydal: Magistrát města Prostějova

ulice Olšanská, Praha 3: Dopravní uzavírky a omezení

neprůjezdný pravý jízdní pruh práce na silnici ,

silnice I/49 (ulice třída Tomáše Bati) - ulice Pančava, Zlín, okr. Zlín: Dopravní uzavírky a omezení

pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh uzavřen , Běžná údržba – čistění uličních vpustí.

ulice U Hvízdala, České Budějovice, okr. České Budějovice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , oprava povrchu ulice U Hvízdala u křižovatky s ulicí Husova tř.; Objížďka - bez rozlišení, objízdná trasa: místní komunikace, Vydal: Magistrát města České Budějovice

silnice III/2093 (ulice U Kovárny), Horní Slavkov, okr. Sokolov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Horní Slavkov - III/2093, ul. U Kovárny - výjezd na Bošířany a Kfely, oprava povrchu komunikace, úplná uzavírka komunikace. práce proběhnou pouze ve dvou dnech za příznivých klimatických podmínek. Dojde k upřesnění termínu., Vydal: Městský úřad Sokolov

silnice III/2541, Mariánské Údolí - Mikulovice, okr. Most: Omezení provozu a zákazy

uzavřeno, sportovní akce , Konání automobilového závodu do vrchu; Objížďka - bez rozlišení: silnice III/0133, Horní Jiřetín - silnice III/2543, přes Mníšek; Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice III/2541 (ulice Gen. Svobody), Horní Jiřetín - silnice II/271, Litvínov; Objížďka - pro autobusovou dopravu: ulice Podkrušnohorská, Litvínov - silnice II/271, Klíny, část obce Klíny I; Objížďka - pro autobusovou dopravu: silnice II/271, část obce Mníšek - silnice III/2541, Nová Ves v Horách, Vydal: Městský úřad Litvínov

silnice III/2454 (ulice Husova), Čelákovice, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Důvodem uzavírky komunikace č. III/2454 v k.ú. Čelákovice je provedení geotechnického průzkumu železničního mostu v k.ú. Čelákovice.; Objížďka - bez rozlišení: přes: (ulice Sedláčkova), silnice II/245 (ulice U Podjezdu), ulice J. Zacha, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ulice 1. máje, Polské lidové armády, Úštěk, okr. Litoměřice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , pořádání kulturní akce, Vydal: Městský úřad Úštěk

ulice Boleslavova, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , rekonstrukce plynovodu v několika na sebe navazujících etapách, Vydal: ÚMČ Praha 04

silnice II/449 - silnice III/4353 (ulice Koupelky), Smržice, okr. Prostějov: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno, práce na silnici , I. úplná uzavírka silnice II/449 v úseku od křižovatky se silnicí I/366 u Prostějova po křižovatku se silnicemi III/44932 a III/4353 v obci Smržice z důvodu provádění prací na opravě silnice; Objížďka - bez rozlišení: přes: ulice Fibichova, Držovice, silnice II/366 (Prostějov), Popis pro jízdu ze Smržic do Prostějova. Vozidla jedoucí po silnici II/449 směr Prostějov odbočí v obci Smržice ze silnice II/449 v křižovatce se silnicemi III/44932 a III/4353 na III/44932, po tédo do Držovic, zde vpravo po místní komunikaci ul. Olomoucké rovně na okružní křižovatku s II/366, po této dále rovně do centra Prostějova. Objízdná trasa je obousměrná. , Vydal: Magistrát města Prostějova

silnice II/354, Záseka, okr. Žďár nad Sázavou: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Silnice č. II/354 v k.ú. Netín bude uzavřena za místní částí Záseka (ve směru na Zahradiště) až po křižovatku s účelovou komunikací do Zadního Zhořce; Objížďka - bez rozlišení, DZ: Po silnici č. III/35432 ze Záseky směrem na Zadní Zhořec a po účelové komunikaci na silnici II/354, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí

silnice III/01135 (ulice Koblovská), Petřkovice - Slezská Ostrava, Ostrava: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , Oprava povrchu silnice III/01135 Ostrava, ul. Koblovská; uzavírka silnice III/01135 (ulice Koblovská) a místních komunikací (Nad Úhonem, Hluboká, Podbělová, Na Landeku, Starokoblovská, Rozdělená, Neukončená, Šilheřovická, Včelařská); Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice II/647 (ulice Muglinovská), Vydal: Magistrát města Ostravy

silnice III/25612, ( ul. Obránců míru), Osek, okr. Teplice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , Úplná uzavírka provozu; Konání kulturní akce „Osecké slavnosti".; Objížďka - obousměrná, IS 11c: silnice I/27 (ulice Nelsonská) - ulice Dolejšova, Osek, okr. Teplice, přes: ulice Dolejšova, Vydal: Magistrát města Teplice

silnice II/113, v katastru obce Mrzky, okr. Kolín: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , sil. II/113 Mrzky - posvícení; Objížďka - obousměrná, dopr.značení: a) ve směru od Českého Brodu: ze silnice č. II/113 v Tismicích odbočit vlevo na sil. č. III/1138 směr Vrátkov, na křižovatce se sil.č. III/1139 odbočit vpravo, pokračovat přes obec Vrátkov až na křiž. se silnicí č. II/113 u Doubravčic; b) ve směru od Doubravčic: Od křiž. silnic č. II/113 a č. III/1139 za obcí Doubravčice pokračovat po sil. č. III/1139 do Vrátkova, zde buď odbočit vlevo na sil.č. III/1138 do Tismic nebo pokračovat rovně až na křiž. se sil. č. III/1133, zde odbočit vlevo a pokračovat na křiž. se sil. I/12, zde odbočit vpravo směr Kolín nebo vlevo směr Praha. , Vydal: Městský úřad Český Brod

silnice II/195, (náměstí Míru), Poběžovice, okr. Domažlice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , ; Objížďka - obousměrná : po sil. II/196, II/195, III/19514a, III19520, Vydal: Městský úřad Domažlice

ulice náměstí Míru, Domažlice, okr. Domažlice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , , Vydal: Městský úřad Domažlice

silnice III/31224 Králíky - Prostřední Lipka, Králíky, okr. Ústí nad Orlicí: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , Pořádání kulturní akce: "Den sil podpory AČR Cihelna 2017 Králíky"; Objížďka - bez rozlišení, Pro akci: přes: silnice I/43 (ulice Moravská), silnice II/312, silnice III/31223, Vydal: Městský úřad Králíky

silnice III/19520 (ulice Žižkova), Poběžovice, okr. Domažlice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , úplná uzavírka (pro veškerý provoz); Objížďka - obousměrná: po sil. II/196, II/195, III/19514a, III19520, Vydal: Městský úřad Domažlice

silnice II/196 (ulice Masarykova), Poběžovice, okr. Domažlice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , úplná pro veškerý provoz; Objížďka - obousměrná: po sil. II/196, II/195, III/19514a, III19520, Vydal: Městský úřad Domažlice

silnice III/03321 (ulice Lorecká), Kutná Hora, okr. Kutná Hora: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno , ; Objížďka - bez rozlišení: silnice I/2 (ulice Štefánikova), přes: silnice III/03321 (ulice Čáslavská), silnice II/126 (ulice Hrnčířská), Vydal: Městský úřad Kutná Hora

ulice Nad Zámečnicí, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka komunikace Nad Zámečnicí.; Objížďka - bez rozlišení: ulice Nad Zámečnicí, Praha 5, Praha, přes: ulice Ke Klimentce, Vydal: ÚMČ Praha 05

ulice Jalodvorská, mezi křižovatkami ulic Paběnická a Lukešova, Praha 4, Praha: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno práce na silnici ,

ulice Rooseveltova, Žižkova, Litoměřice, okr. Litoměřice: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno stavební práce , úplná uzavírka, průjezd umožněn vozidlům stavby a IZS, Vydal: Městský úřad Litoměřice

komunikace, v katastru obce Milovice, část obce Mladá, okr. Nymburk: Dopravní uzavírky a omezení

uzavřeno oprava povrchu vozovky , Úplná uzavírka ul. Jiřická od společnosti RECYKLOSTAV s.r.o. po odbočku na střelnici. Obnova ul. Jiřická v Milovicích , Vydal: Městský úřad Milovice

 

Articles

Czech car rental company with long-time traditions

The car hire company Czechocar was established just in early 90-th and has just almost 20 years of history. Company is focused mainly on rental cars service, which covers not only the Czech Republic, but most part of Europe. Our branches are located in all major cities such as Prague, Brno, Ostrava, Ceske Budejovice, and 77 other locations. In addition, our car rental company provides an opportunity to return the rented car outside the Czech republic, within the European Union, as you can read on the page One-way rent.

Car rental Prague

Naturally, almost all major companies have their offices in Prague and, of course, car rental Prague Czechocar is no exception. The main branch is located in the Congress Centre next to the metro Vysehrad. This location was chosen by us because of its easy accessibility from the city center or the Prague airport for our individual clients as well as guests of international conferences. Another our Prague branch is located in Prague's Ruzyne airport directly in opposite of arrivals hall. For more information about all our branches, please visit the Contact page.

Rent a car and enjoy a Travel programm

Car hire company Czechocar is a company, which constantly oversees the needs of its customers and increase the service level. More than half of our clients are tourists. Therefore, we have prepared a novelty in the form of Travel program, which allows our clients not only rent a car, but approach the most beautiful places in the Czech Republic and get from our car rental discounts of up to 15% of the already purchased services! In addition, you can get very useful information in the local branches of the region where you intend to travel. More information is available on the page Travel program.

Car rental - Central Office

Car rental Czechocar a.s.
Prague Congress Centre, 5. května 65, Prague 4, 140 00
E-mail: rent@czechocar.cz, +420 602 219692 (nonstop)

 

Car rental Czechocar a.s.